FC Bayern empfängt Wolfsburg: Bundesliga-Highlights im Internet sehen – Video

22. Сентябрь 2017 presseagent 0

Бул көргөзмө рейтинги үчүн рахмат баалайт! 0 «);$(“#videoPlayer # мозаика-жебеси”).жок кылуу();TFT.Ext.FOL.video.prepareViewportAndPlayer( 800,450,туурасы,бийиктик,”#videoPlayer”,”#socialicons_sticky”,bNoResize);};TFT.Ext.FOL.video.onPlaying = милдети() {эгер ( Bresizeaftrprerol ) {TFT.Ext.FOL.video.prepareViewportAndPlayer( 800,450,туурасы,бийиктик,”#videoPlayer”,”#socialicons_sticky”,жалган,жалган);}TFT.Ext.FOL.video.OnAdVideoComplete();};TFT.Ext.FOL.video.onEnded = милдети() {$(“#videoPlayer”).жандандыруу({“туурасы”:туурасы,”бийиктик”:бийиктик,”маржа-сол”:0},милдети(){TFT.Ext.FOL.video.preparePostPage();});};TFT.Ext.FOL.video.fcIntervalSeconds […]