કોઈ ચિત્ર

Buchveröffentlichung

13. જાન્યુઆરી 2017 presseagent 0

Ralf Thain’s zweites Buch erschien am 10.01.17 2. Reihe rechts. Gleich neben dem Drummer! (Erinnerungen eines Rock ’n‘ Roll-Bassisten) Die Geschichte einer Liebe Ralf Thains […]

કોઈ ચિત્ર

Die richtige Promotion im Music-Business

4. જાન્યુઆરી 2017 presseagent 0

Der Verband Deutscher Musikschaffender erklärt die Öffentlichkeitsarbeit für Künstler. Promotion im Music-Business (પૂરી પાડવામાં આવેલ: Fotolia © Andreas Kühn) Pressearbeit, Promotion, PR (Public Relation) oder Öffentlichkeitsarbeit – […]

કોઈ ચિત્ર

ઠંડા સિઝન માટે મહત્તમ ફન ઊન કલા મિશ્રણ

23. ડિસેમ્બર 2016 presseagent 0

વર્તમાન શિયાળો માટે એલન ઇલેક્ટ્રોનિક્સ હવે બ્રાન્ડ મહત્તમ ફન મેચિંગ ટેકનોલોજી ગેજેટ્સ સાથે ઓફર કરવામાં આવે છે: વોર્મિંગ Hat મહત્તમ ટોપી અને સંકલિત બોલનારા સાથે હાય-હેડ […]