કોઈ ચિત્ર

Werbeberatung Halstenbek

20. જાન્યુઆરી 2017 presseagent 0

Neue Werbeagentur für die Region Agentur für Kommunikation und neue Medien Seit dem 01.01.2017 gibt es die Werbeberatung Halstenbek. Als regional zugewandte Werbeagentur werden vorwiegend […]

કોઈ ચિત્ર

BITMi પ્રમુખ ઓલિવર કાઉન્સિલ ડિજિટલ અર્થતંત્ર NrW લીલા કહેવાય

19. જાન્યુઆરી 2017 presseagent 0

-અર્થતંત્ર અંકરૂપણ એક enabler તરીકે આઇટી દેવેલોપીંગ કુશળતા NrW એડવાઇઝરી બોર્ડ સંપાદકીય બોર્ડ નીતિ -Today ઉદ્ઘાટન બેઠક જરૂરી છે & કોમ્યુનિકેશન પર લીલા છે […]

કોઈ ચિત્ર

Fiducia-Freigabe für XPhone Connect

15. જાન્યુઆરી 2017 presseagent 0

Der IT-Dienstleister der genossenschaftlichen FinanzGruppe, die Fiducia & GAD IT AG, hat die Kommunikations-Lösung XPhone Connect für den Einsatz mit dem agree Bankarbeitsplatz freigegeben. આ […]

કોઈ ચિત્ર

Kommunikationsfalle Digitalisierung

9. જાન્યુઆરી 2017 presseagent 0

Tag der Kommunikation nimmt sich Herausforderungen unserer digitalen Gesellschaft an Christian Morgenweck hilft Menschen dabei verständlicher zu kommunizieren Die Kommunikation in unserer Gesellschaft wird immer […]