કોઈ ચિત્ર

simvalley MOBILE Bluetooth-4.0-Smartwatch

19. જાન્યુઆરી 2017 presseagent 0

Freihändig telefonieren und Nachrichten erhalten simvalley MOBILE Bluetooth-4.0-Smartwatch mit Metallgehäuse, હૃદય દર, સમાચાર, www.pearl.de Das Smartphone am Handgelenk: Auf dem Uhren-Display liest man SMS, WhatsApp-Nachrichten, E-Mails […]

કોઈ ચિત્ર

EMV-Gesetz für Betriebsmittel

18. જાન્યુઆરી 2017 presseagent 0

Neue Handlungsvorschriften für Hersteller, Importeure und Händler. EMV-Gesetz jetzt in Deutschland gültig (પૂરી પાડવામાં આવેલ: @FBDi) Bad Birnbach, જાન્યુઆરી 2017 – Nun ist es soweit: Deutschland hat […]

કોઈ ચિત્ર

NB800 EcoRouter, IoT-Router und Connectivity Manager

17. જાન્યુઆરી 2017 presseagent 0

NetModule auf der embedded world 2017: Halle 3, સ્ટેન્ડ 320 Premiere auf der embedded world: NetModule präsentiert neuen Industrial-/IoT-Router (પૂરી પાડવામાં આવેલ: @NetModule) Bern/Niederwangen, જાન્યુઆરી 2017 - […]

કોઈ ચિત્ર

ચળકતા Ibis એપ્લાયન્સીસ બીટી વ્યાવસાયિક વિન્ડો સફાઈ રોબોટ V4

17. જાન્યુઆરી 2017 presseagent 0

મદદગાર દૂરસ્થ Sichler ઉપકરણો નિયંત્રિત કરી શકો છો બુદ્ધિશાળી બીટી વ્યાવસાયિક વિન્ડો સફાઈ રોબોટ V4 એમ. દૂરસ્થ, www.pearl.de તેજસ્વી વિન્ડોઝ પોતે દ્વારા બધા ચમકવું: હવે તમે કરી શકો છો […]